Styret

HINNA FRIIDRETT 2023 Org. nr. 988 368 652 epost: hinnafri@hotmail.com

Styret

Bjørn Øglænd, leder
boeglae@hotmail.com
Rune Bjørkli, nestleder og ansvarlig barneidrett
rune.bj@gmail.com
Kristina Hegreberg
kicki@lyse.net
Geir Aspelund - kasserer
geir.aspelund@energi.no

Audun Bergsmyr, sekretær og medlemsansvarlig
audun.bergsmyr@lyse.net

Thore Gilje, materialforvalter
thore.gilje@lyse.net
Vararepresentanter
Kjersti Berge Evensen
Linn Kvernberg

Valgkomité:

Marius Holgersen, mariusholgersen@hotmail.com
Morten Gunnarshaug
Lise Hviding
Espen Dykesten, vararepresentant

Politiattester

Geir Aspelund
Personlig vara-representant for Geir Aspelund:

Stian Pedersen