Drakter

Hinna Friidrett har et utvalg av klubbtøy som selges via Trimtex sine nettsider. Den åpnes for bestilling ca. to ganger i året og dette vil bli annonsert på våre nettsider og facebooksider. Vi håper at utøverne kan bruke dette både på trening og på stevner hvor en representerer klubben.

http://trimtex.no/no/hinna-il—friidrett/