Informasjon

Hinna Friidrett
Hinna Idrettslag ble stiftet i 1917. I 1994 ble det omorganisert til et allianselag med flere selvstendige idrettslag, Hinna Friidrett, Hinna Fotball, Hinna Håndball og Hinna Turn. Senere opphørte aktiviteten i Hinna Turn og Hinna Volley ble stiftet og kom med i alliansen. Hinna Idrettslag ble lagt ned i 2022. De 4 særidrettslagene Hinna Friidrett, Hinna Fotball, Hinna Håndball og Hinna Volley fortsetter som selvstendige lag uten allianse.

Foreldremedvirkning
Det forventes at alle foreldre deltar dugnader ved behov. Dette organiseres via en dugnadsliste og kommuniseres til foreldre per e-post. Dugnader vil eksempelvis bestå av å være funksjonær på stevner i regionen, organisere felles kveldsmat for utøverne etter trening, hjelpe med å arrangere sommeravslutning og juleavslutning.

Det har de siste par årene kommet mange nye på trening og vi har en utfordring i å skaffe nok hjelp både som trenere og til andre oppgaver. Dersom du ønsker å bidra med din hjelp blir vi svært glade om du tar kontakt med oppmann for den gruppen du kan tenke deg å bidra for. Vi kan bidra med opplæring dersom noen ønsker det.

Retningslinjer for håndtering av trakassering og overgrep
Hinna friidrett tar dette på alvor og jobber målrettet mot dette. Det er på agendaen i styret og vi forholder oss til Norges Idrettsforbund sine retningslinjer.

Denne linken inneholder mer informasjon om dette.

Utgiftsrefusjon
Hinna Friidrett kan refundere utgifter du har hatt i forbindelse med klubbens aktivitet. Ta kontakt med oppmann, kasserer eller andre i styret for å få informasjon om hva som kan dekkes.   For utgifter som kan dekkes, få kvittering, fyll ut dette utgiftsskjemaet, signer og send skjema med kvitteringer til hinnafri@hotmail.com, Merk epost med “Til kasserer”.