For ledere/trenere

Informasjon som kan være nyttig i drift av idrettslaget

Stavanger kommune har vi jevnlig kontakt med i forbindelse med idrett:

=> Maren Skadsem (kontakt angående trenings- og arrangementstid på utendørsanlegg) Tlf. 51507627, Mob tlf. 94884013
E-post: maren.skadsem@stavanger.kommune.no

=> Oddbjørn Fiskå (kontakt angående trenings- og arrangementstid i innendørsanlegg) Tlf. 51507550, Mob tlf. 94878804
E-post: oddbjorn.fiska@stavanger.kommune.no

=> Frank Halvorsen(områdeleder Natur & Idrettsservice for sonen som Hinna Bydel tilhører) 51508194, Mob tlf. 993 71 123
E-post: frank.halvorsen@stavanger.kommune.no

=> Terje Emil Knutsen (arrangementskoordinator i Stavanger Kommune). Aktuell ved søknad om arrangement på områder utenfor idrettsanlegg. Tlf. 51507257/46844392
E-post:

=> Varsel om feil (“vof”) Her kan du registrere din melding til kommunen om vann, avløp, renovasjon, vei, park, miljø/forurensning og idrett.
Lenke: http://www.stavanger.kommune.no/Tilbud-tjenester-og-skjema/vof/

=>Idrettsrådet (bindeledd mellom idrettslag, kommune og politikere)
Kontaktinfo: http://www.idrettsraadet.com/

=>Skolerute (legg inn ferier i treningsplanene da skolene kan være stengt for utleie da, sjekk ellers med tilsynsvakt for den enkelte skole).

Klikk oversikt over gjeldende og kommende skoleruter for Stavanger.

Trening på skole? Da kan det være greit å huske dette.

=>Felles for alle skolene:
Utdrag fra kommunens utleieregler. Se ellers skolenes egne skoleruter på skolenes hjemmesider, disse finnes på www.linksidene.no

  • Det er ikke utleie i desember.
  • Dersom en ikke kan bruke lokalene en enkelt dag dag skal dette meldes til tilsynskontakten. Se kontaktinfo for den enkelte skole
  • Dersom en ikke skal starte treningen på dato som er vist ovenfor skal dette meldes marte.bergesen.tennfjord@stavanger.kommune.no. Det skal tørrmoppes etter hver utleie.
  • Før oppstart skal ansvarlig for alle gruppene ha satt seg inn i branninstruksen som er sendt

=> Politiattest: Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn.  Les mer ved å klikke her. Hinna Friidrett følger opp dette og hos oss er kontaktperson Geir Aspelund, tlf. 909 57 461, epost er geir.aspelund@gmail.com.

Frivillighetssentralen Hinna Hillevåg ved Øystein Dahle ( tlf; 918 42 657): oystein.dahle@stavanger.kommune.no

Redaktør HINNAvis: hinnavis@gmail.com