Barneidrett i Hinna Friidrett

Norges idrettsforbund har vedtatt bestemmelser som gjelder for barneidrett, gjeldende for barn opp til det året de fyller 12 år.

Hinna Friidrett jobber for å etterlever disse og har fokus på barnas rettigheter, trivsel og velferd i idretten. Barneidrettsansvarlig i klubben, Rune Bjørkli, rune.bj@gmail.com er tilgjengelig for utøvere og foreldre ved behov, for spørsmål, bekymringer og innspill til forbedringer. Videre oppfordrer vi foreldre til å sette seg inn i reguleringene fra NIF så barna får enhetlig støtte fra idrettslaget og hjemmebane rundt sin trening. Nyttige filmer i den forbindelse finnes på NIF sine sider.

IDRETTENS BARNERETTIGHETER

1.TRYGGHET

Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for press og utnyttelse. Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på aktivitetene. Skader skal forebygges.

2. VENNSKAP OG TRIVSEL

Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet.

3. MESTRING

Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving og samspill med andre.

4. PÅVIRKNING

Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha mulighet til å være med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte.

5. FRIHET TIL Å VELGE

Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter de vil delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene.

6. KONKURRANSER FOR ALLE

Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke. Barn som melder overgang fra en klubb, innen samme idrett, skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert.

7. PÅ BARNAS PREMISSER

Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktivitet som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå.

8. Alle skal få være med på leken

Alle barn har rett til å delta i idrett uavhengig av familiens økonomi eller engasjement. Barn har rett til å være i et inkluderende idrettsmiljø uten utstyrs- eller kostnadspress.