Husk å løse lisens 2021

Det er påkrevd med lisens for alle deltakere i arrangementer i regi av idrettslag/foreninger tilknyttet Norges Friidrettsforbund. Kravet gjelder alle over 13 år, fra kalenderåret de fyller 13.

Selv om kravet kun gjelder arrangementer så er det like viktig for de som driver med trening utenfor konkurransearenaen.

Medlemmer av norske friidrettsklubber kan kjøpe helårslisens og vil da være forsikret i samtlige friidrettsarrangement i Norge og i andre land de deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, turmarsjer og motbakkeløp.

Medlemmer med helårslisens er også forsikret under trening. Deltakeren er dekket av gode og tilpassede forsikringer for idrettsutøvere. Blant annet får forsikringsinnehavere benytte seg av Idrettens Skadetelefon, en tjeneste som gir råd om skader og sykdom og som bestiller og sørger for behandling ved behov.

Utgifter til undersøkelse, behandling og operasjon av akutte skader herunder lege, medisiner, fysioterapi og kiropraktor blir dekket.

Utgifter i forbindelse med behandling av belastningsskader er også dekket av forsikringsordningen. Merk her at den utvidede helårslisensen har bedre dekning enn standardforsikringen. Alle forsikringer har en behandlingsgaranti – en frist for oppstart av undersøkelse og behandling. 

Løs lisens her:

https://mosjon.friidrett.no/lisens2021#init

Spørsmål og svar:

https://www.friidrett.no/lopinorge/for-arrangor/ofte-stilte-sporsmal-lisens/

Sjekk om du har lisens her:

https://mosjon.friidrett.no/lisenssjekk