Ekstraordinært årsmøte

Det arrangeres digitalt ekstraordinært årsmøte den 13. oktober kl 19.

Link til møtet sendes ut til forhåndspåmeldte. Påmelding skjer i Spond. Ta kontakt dersom dere ikke har tilgang til Hinna friidrett på Spond så skal vi få lagt dere til der.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.