Publisering i sosiale medier

Hinna Friidrett skal etterleve NIFs retningslinjer for publisering av video og bilder på nett:

Idrettsforbundets retningslinjer

  1. Før bildet eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
  2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
  3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.
  4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne personer og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn på barn.
  5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier.
  6. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.
  7. Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes.

Skjema for samtykke vil sendes til alle medlemmer i nærmeste fremtid og vi håper på god respons på dette slik at vi kan fortsette å publisere kjekke bilder fra treninger og stevner på vår facebook-gruppe og nettside.

Samtykkeskjema kan også allerede nå finnes Her. Fylles ut og sendes til hinnafri@hotmail.com eller leveres til trener.