Følg oss på vår Facebookgruppe

De ferskeste nyhetene får du på vår Facebookgruppe. Der legger vi ut informasjon om stevner, påmeldinger, resultater og andre aktiviteter vi arrangerer.