2016 høst – oppstart

Vi minner om oppstart for treningene høsten 2016:
FRISK
22. august – mandagstrening

SPORTY
22. august mandagstrening

24. august onsdager

USJ og USJ Rekrutt
22. august mandagstrening

24. august onsdager

25. august torsdager