Oppstart i august

Gruppene FRISK (1.-3. klasse), SPORTY (4.-7. klasse) og USJ (8. klasse og eldre) starter 22. august. FRISK (1.-3. klasse) og SPORTY (4.-7. klasse) har pr 29.8.2015ikke kapaistet til å ta i mot flere. Kontakt hinnafri@hotmail.com for eventuelt å bli satt på venteliste. Gruppen BARN er utsatt inntil videre pga instruktørmangel.