Sporty

FRIIDRETTSKOLEN – SPORTY@

MERKNAD: Første mandagstrening etter høstferien 2018: Mandag 15. oktober. Oppstart etter sommerferien – Mandag 20. august kø 1830. Vi starter med mandag som treningsdag. Vi trenger flere trenere/hjelpere, spesielt på onsdager i Sandneshallen. Ta kontakt med hinna@frihotmail.com dersom dere kan bidra.

SPORTY (4. klasse)
Mandag 1830-1930 Ute- og innetrening. Frammøte Jåtten Skole. Husk refleks og uteklær.

SPORTY (5. og 6. klasse)
Mandag 1830-1930 Ute- og innetrening. Frammøte Jåtten Skole. Husk refleks og uteklær.
Onsdag 1730-19.00 Innetrening i Sandneshallen.

Oppmann:
Mandager:
Morten Gunnarshaug 90114868 morten@gunnarshaug.no
Sverre Sølversen 46950650 sverre.solversen@gmail.com
Stian Pedersen 99735514 stian-pedersen@lyse.net
Espen Ottesen 92041880 espen@kapita.no
Onsdager
Benedicte
Siv Helen
Malvin
Alf Henrik
Vikar: