Sporty

FRIIDRETTSKOLEN – SPORTY@

Treningsgruppen «SPORTY» er for deg som har lyst å prøve friidrett og som går i 4.-6. klasse. Hovedvekt på allsidig idrettsopplæring med mest fokus på friidrettsøvelsene.

MERKNAD:  Første trening etter juleferien er 7. januar.  Vi trenger flere trenere/hjelpere, spesielt på onsdager i Sandneshallen. Ta kontakt med hinnafri@hotmail.com dersom dere kan bidra.

SPORTY (4. klasse)
Mandag 1830-1930 Ute- og innetrening. Frammøte Jåtten Skole. Husk refleks og uteklær.

SPORTY (5. og 6. klasse)
Mandag 1830-1930 Ute- og innetrening. Frammøte Jåtten Skole. Husk refleks og uteklær.
Onsdag 1730-19.00 Innetrening i Sandneshallen.

Oppmann:
Mandager:
Morten
Malvin
Espen
Stian Pedersen 99735514 stian-pedersen@lyse.net
Jon Ingar
Lars
Onsdager
Benedicte
Siv Helen
Malvin
Alf Henrik
Vikar: