Sporty

FRIIDRETTSKOLEN – SPORTY

Treningsgruppen «SPORTY» er for deg som går i 4 – 6. klasse. Hovedvekt på allsidig idrettsopplæring, med fokus på friidrettsøvelsene.

Er det ledig plass?  Send epost med navn på utøver og kontaktinfo til foresatt til hinnafri@hotmail.com.

På grunn av for liten tilgang på hjelpere blant foreldre kan onsdagstreningene per nå kun tilbys utøvere i de to eldste årskullene. 4. klasse trener derfor kun mandager, mens 5. og 6. klasse trener mandag og onsdag. Ved endring her vil dette oppdateres på nettsidene.

Treningstid:
Treningene følger skoleruten.

MERKNAD: Siste mandagstrening før sommerferien 2018: Mandag 18. juni. Oppstart etter sommerferien 20. august.

SPORTY (4. klasse)
Mandag 1830-1930 Ute- og innetrening. Frammøte Jåtten Skole. Husk refleks og uteklær.

SPORTY (5. og 6. klasse)
Mandag 1830-1930 Ute- og innetrening. Frammøte Jåtten Skole. Husk refleks og uteklær.
Onsdag 18.30-20.00 Utetrening på Stavanger Stadion. Fremmøte: Her

Oppmann:
Mandager:
Morten Gunnarshaug 90114868 morten@gunnarshaug.no
Sverre Sølversen 46950650 sverre.solversen@gmail.com
Stian Pedersen 99735514 stian-pedersen@lyse.net
Espen Ottesen 92041880 espen@kapita.no
Onsdager
Annette Schei 40202094 bergmannschei@hotmail.com
Benedicte Aarø 99525322 baaro@kufpec.com
Morten Torgersen 47509187 Morten.torgersen@lyse.no
Vikar: